Επικοινωνία
A Morison KSi Partner

ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διεύθυνση:

Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 142 31, Ελλάδα

Τηλ.: 210 2776496
Fax : 210 2774923

e-mail: info@e-hbp.gr