Εταιρεία
A Morison KSi Partner

Η HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη εταιρεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της. Κύριο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, των στόχων και δυνατοτήτων τους καθώς και των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Η εταιρεία HBP Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi στην Ελλάδα, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο.

Ποιοι Ειμαστε

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006, βάσει του Π.Δ. 226/1992, από τους Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου, δύο αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και προσόντα διακριτά σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους.

Στη συνέχεια η εταιρεία πλαισιώθηκε από νέα ταλαντούχα στελέχη με διαφορετικό και σημαντικό background. Στα στελέχη αυτά η εταιρεία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σε λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Όραμα και Στρατηγική

Η HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών με υψηλά πρότυπα τεχνικής επάρκειας, συνοδευόμενες από την επιβαλλόμενη επιμέλεια, ευσυνειδησία και αξιοπιστία. Παράλληλα με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών είναι σε θέση να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις κατά περίπτωση ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η δοκιμασμένη επαγγελματική διαδρομή των ιδρυτικών μελών της, η επιτυχημένη επάνδρωσή της με άρτια καταρτισμένο και συνεχώς ενήμερο προσωπικό και η σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας της, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητά της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΟ

150
ΜΕΛΗ
80
ΧΩΡΕΣ
9000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Διεθνές Δίκτυο

Η εταιρεία HBP Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi στην Ελλάδα, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο. Η HBP Α.Ε. πληρεί τις υποχρεώσεις και χαίρει τα δικαιώματα που απορρέουν από την σχέση αυτή. Η Morison KSi είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μέλη ανεξάρτητες, διακεκριμένες και συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες – ενεργώντας ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι – παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο χώρο της παροχής ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών.

Η Morison KSi είναι ένα καινοτόμο μέσο υποστήριξης και ανάπτυξης, πελατοκεντρικό, που διατίθεται σε μία αυστηρώς επιλεγμένη ομάδα ομοϊδεατών εταιρειών και αριθμεί σήμερα πάνω από 84 μέλη σε 59 χώρες στον κόσμο.

Το δίκτυο της Morison KSi παρέχει στις εταιρείες μέλη του ένα λειτουργικό πλαίσιο, που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών και του προσωπικού τους. Ταυτόχρονα, παρέχει υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους παγκοσμίως, καθώς και πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών και πηγές εξειδικευμένων γνώσεων.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία HBP A.E. παρέχει τις εξειδικευμένες της υπηρεσίες σε εύρος επιχειρήσεων της αγοράς, τις οποίες συμβουλεύει και εξυπηρετεί προς όφελός τους και όπως αναλογεί στην εκάστοτε λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική και φορολογική νομοθεσία. Το πελατολόγιο αυτό δραστηριοποιείται στους τομείς της Βιομηχανίας, της Παροχής Υπηρεσιών, των Φυσικών Πόρων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Τουρισμού, της Πληροφορικής, των Τεχνικών-Κατασκευαστικών Εταιρειών, της Ναυτιλίας και άλλες…

Εμπόριο
Βιομηχανία
Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Nαυτιλία
Τουρισμός
Φυσικοί Πόροι
Πληροφορική
Παροχή Υπηρεσιών
Live Editor